OTU "KAROLINKA"
ul. E. Orzeszkowej 6
57–32O Polanica Zdrój
kom. 506 446 658
e-mail: otukarolinka@wp.pl

KONTO:
BZWBK o/Polanica Zdrój
86 1090 2327 0000 0001 2427 4471